fbpx
kastrert katt, katt under et teppe

Hvorfor bør du kastrere katten?

Vetsentrum anbefaler at alle katter som ikke skal brukes i avl kastreres. I Norge finnes det et stort antall hjemløse katter. Disse kattene får verken vaksiner, riktig stell eller maten de trenger. I tillegg til at mange hjemløse katter lider, kan de bidra til spredning av smittsomme sykdommer. Ved å kastrere katten unngår man at det fødes flere hjemløse katter og i tillegg gir det helsefordeler for din egen katt.

Kastrering av hannkatt

Hvorfor bør man kastrere hannkatten

Ukastrerte hannkatter kan i perioder streife og være borte i lengre tid. Når de kastreres holder de seg i større grad i nærheten av hjemmet. De er også mindre utsatt for skader i forbindelse med slosskamper og man unngår at katten markerer med illeluktende urin både inne og ute. I tillegg bidrar man til å begrense antall hjemløse kattunger som fødes ute.

Hvordan foregår kastreringen

Hannkatten kan kastreres når den er 4 – 6 måneder gammel. Kastrering av hannkatt et et relativt enkelt og ukomplisert inngrep. Ved ankomst klinikken utfører vi en helsesjekk før katten legges i narkose. Vi klipper og vasker operasjonsområdet, setter lokalbedøvelse og deretter fjernes testiklene. Katten overvåkes av en dyrepleier under inngrepet og i oppvåkningspeioden etterpå. Når katten er våken igjen og har fått det den skal ha av væske og smertestillende, kan den reise hjem samme dag. Det er ingen sting som skal fjernes. Dersom katten er interessert i operasjonssåret anbefales det at man setter på en skjerm for å unngå at katten slikker på såret. Vi sender med resept på smertestillende medisiner hjem, og vi ser gjerne katten på kontroll etter 1 uke for å se at alt har grodd. Fram til da må pus holdes inne for å unngå at det kommer jord og annen forurensning i såret.

katt. kattunge, ukastrert katt, kastrere katt

Kastrering av hunnkatt

Hvorfor bør man kastrere hunnkatten

Hunnkatter som ikke er kastrert vil kunne komme i løpetid ca. hver tredje uke. De går drektige i ca 60 dager og kan bli drektige igjen nesten rett etter fødsel. Dette kan føre til at det fødes mange kattunger i løpet av et år, mange av disse ender opp hjemløse ute. Ved å kastrere hunnkatten kan man også redusere risiko for jursvulster og livmorbetennelse. Bruk av p-piller frarådes på grunn av bivirkninger som nettopp jursvulster.

Hvordan foregår kastreringen

Hunnkatten kan kastreres når den er ca 5 – 6 måneder gammel. Vær oppmerksom på at katten kan bli drektig tidligere enn dette. Kastrering av hunnkatt er et noe større inngrep enn hos hannkatten, men det er et rutineinngrep med liten risiko for komplikasjoner. Ved ankomst klinikken utfører vi en helsesjekk før katten bedøves. Vi klipper og vasker operasjonsområdet, intuberer katten og kobler den til et narkoseapparat med overvåkning. En dyrepleier er med og passer på katten under hele inngrepet og i oppvåkningsperioden etterpå. Via et lite snitt i buken fjernes eggstokkene, noen ganger fjernes også livmor. Når katten er våken igjen og har fått det den skal ha av væske og smertestillende kan den reise hjem samme dag. Dersom katten er interessert i operasjonssåret anbefaler vi bruk av en body for å hindre at den slikker på såret. Vi sender med resept på smertestillende hjem og vi anbefaler kontroll etter 1 uke for å se til at det har grodd som det skal. Vi syr med innvendige sting, så det er ingen sting som skal fjernes. Katten bør holdes inne fram til kontrollen.

Hva skal man være oppmerksom på etter kastrering

Kastrerte katter har lettere for å legge på seg. De får ofte noe økt appetitt samtidig som forbrenningen avtar. Urinveisproblemer kan man også se hos noen kastrerte katter, hovedsakelig hannkattene. Dette kan man forebygge ved å gi katten et godt fôr beregnet for kastrerte katter. Et vanlig vedlikeholdsfôr til kastrert katt vil ta høyde for begge disse utfordringene. Spør oss gjerne om fôrveiledning dersom du er usikker på hva du skal velge.

Om katten ikke har ID-merke kan vi gjøre dette samtidig, det samme gjelder vaksinering.

Vetsentrum har dyktige veterinærer

Våre veterinærer og dyrepleiere har lang erfaring og utfører disse inngrepene regelmessig. Ønsker du å kastrere din katt time eller har du noen spørsmål? Ta kontakt med oss.