fbpx

Hjertesykdommer hos katt

Hjertesykdommer hos katt er ikke uvanlig og noen katteraser er mer disponert enn andre. Sykdommen kan være medfødt eller oppstå i voksen alder og kan i flere tilfeller være arvelig. Det er vanlig at symptomene ikke er til stede før sykdommen har utviklet seg over tid. Det vanligste er at en veterinær oppdager bilyd på hjertet ved en rutineundersøkelse, for eksempel ved den årlige helsekontrollen. Vi anbefaler at man forsikrer seg om at det er utført helsesjekk på kattungen før man går til anskaffelse av en katt. Hos enkelte rasekatter er det også anbefalt at foreldredyrene er sjekket for HCM (hypertrofisk kardiomyopati) før de brukes i avl. Det er imidlertid viktig å være klar over at hjertesykdom kan utvikle seg på et senere stadium i livet, selv om foreldredyrene er friske og selv om det ikke er hørt bilyd på kattungen ved helsekontroll tidligere.

I utredningen av hjertesykdom brukes blant annet ultralyd, røntgen, EKG og blodtrykksmåling. Vetsentrum innehar spesialkompetanse i hjertesykdommer og behandler mange katter. Ønsker du å bestille time? Ta kontakt så hjelper vi deg.

helsesjekk, katt, veterinær

Hjerteultralyd

Hjerteultralyd foregår med katten liggende på et spesialdesignet bord. For å ikke påvirke hvordan hjertet jobber foregår undersøkelsen våken. Kardiologen ser på hjertet fra flere vinkler og vurderer hjertemuskulaturens tykkelse, hvordan hjertet trekker seg sammen, om det er lekkasje i noen av klaffene eller trang passasje. Det undersøkes også for medfødte defekter.

EKG

EKG (Elektrokardiografi) registrer de elektriske signalene som sendes gjennom hjertet og kan gi oss verdifull informasjon om hjertets funksjon, sammen med de andre hjerteundersøkelsene. EKG benyttes blant annet der man mistenker en rytmeforstyrrelse (arytmi) på hjertet. Undersøkelsen foregår med katten liggende på siden en kort periode, tilkoplet noen små elektroder ved armhule og lyske.

Røntgenundersøkelse

Røntgenundersøkelse av brysthule benyttes ofte utredningen av hjertepasientene, særlig dersom det er mistanke om væske på lungene.

Blodtrykksmåling

Blodtrykksmåling benyttes ofte i utredningen av hjertepasientene sammen med de andre undersøkelsene nevnt over. En spesiell mansjett tilknyttet blodtrykksmåleren kobles på. Veterinæren vil så registrere målingene og tar det med i vurderingen når behandling skal foreskrives.

Hjerteundersøkelse før avl

Hos enkelte raser er det anbefalt at det utføres en såkalt HCM-screening i forbindelse med avl. Dette foregår ved ultralyd av hjertet og registreres i et spesielt avlsprogram. Veterinæren som skal utføre denne undersøkelsen må ha en spesifikk godkjennelse for dette Vi utfører ikke HCM-screening på katt, men henviser disse pasientene videre.

Spørsmål rundt hjertesykdommer?

Våre veterinærer har spesialkompetanse på hjertesykdommer og hjerteundersøkelse. Ønsker du å bestille time eller har du noen spørsmål rundt helsen til dyret ditt? Ta kontakt med oss.

Kontakt

Åpningstider

ÅPNINGSTIDER, SOMMER 2024

Mandag – 08:00-16:00
Tirsdag – 08:00-16:00
Onsdag – 08:00-16:00
Torsdag – 08:00-16:00
Fredag – 08:00-16:00

Lørdag og søndag: stengt