fbpx

Anestesi og smertebehandling

En trygg anestesi og god smertelindring er svært viktig for oss på Vetsentrum.

Flere av våre veterinærer og dyrepleiere har videreutdannelse innen dette feltet og det er noe vi jobber med hver eneste dag. I 2018 kjøpte vi avanserte anestesiapparater fra Sykehuset Innlandet som alle har tilkoblet respirator og mulighet for grundig overvåkning av pasientene.

Anestesi

Anestesi kommer fra gresk «an» = uten «estesi» = fornemmelse og beskriver hva vi ønsker å oppnå når vi legger en pasient i anestesi. Anestesi benyttes for å kunne utføre et inngrep eller en behandling uten at dyret opplever smerte eller ubehag, samtidig som det ligger tilstrekkelig i ro. Vi benytter oss av både lokalanestesi (vi lokalbedøver et spesifikt område), regionalanestesi (epiduralbedøvelse) og generell anestesi (tilstand av dyp søvn fremkalt ved bruk av bedøvelsesmidler som beskytter mot smerter og ubehag)

Grundig helsesjekk før anestesi

Før vi skal legge en pasient i anestesi utfører vi alltid en helsesjekk hvor vi blant annet lytter på hjerte og lunger. Vi gjør en såkalt ASA-klassifisering hvor pasienten settes i ASA-gruppe 1 – 5 , hvor 1 er frisk uten underliggende sykdom, mens 5 er en kritisk syk pasient. Det vurderes blant annet alder og underliggende sykdommer, f.eks hjertesykdom. I noen tilfeller er det også aktuelt å ta en blodprøve i forkant av anestesien.

Overvåkning under anestesi

Når en pasient ligger i anestesi overvåkes den kontinuerlig av en dyrepleier. Dyrepleieren følger med på og registrerer hvordan dyret puster, puls, temperatur, oksygenmetning i blodet, blodtrykk, EKG, anestesidybde (at dyret ligger i god nok anestesi). Dyrepleieren benytter både avansert overvåkningsutstyr og manuell overvåkning. Ved å ha en slik kontinuerlig overvåkning av kvalifisert personale kan eventuelle problemer eller komplikasjoner oppdages på et tidlig tidspunkt. Noen ganger er det aktuelt å legge dyret over på respirator, slik at vi kontrollerer hvordan dyret puster. Dette er en stor trygghet for pasientene våre. Vi kan også justere smertebehandling og anestesidybde underveis slik at det hele tiden er optimalt for den enkelte pasient.

Smertelindring

På Vetsentrum har vi et stort fokus på god smertelindring. Dyrene våre kan ikke si fra til oss om noe gjør vondt og det setter enda større krav til oss og hvordan vi tolker signalene de gir. God smertelindring er viktig for at hunden skal ha det bra og fungere som normalt. Vi vet også at smerte har en rekke negative effekter; det gjør blant annet at sår gror saktere og at en rekonvalesensperiode tar lengre tid.

Vi benytter ofte en «flertrinnsrakett» i smertebehandlingen. Det betyr at det brukes en kombinert behandling som består av flere medikamenter eller tiltak. Pasienter som skal gjennom en operasjon får ulike typer smertestillende både før, under og etter inngrepet som virker på forskjellige nivåer for en best mulig smertelindring.

Hos pasienter med leddsmerter kan man i tillegg til medikamenter også benytte laser, ACP (en behandling for leddsmerter hvor dyret sitt eget blod brukes lokalt i leddet) og fysioterapi i forbindelse med behandlingen.

Har du noen spørsmål om Anestesi og smertebehandling, ta kontakt med oss.

Kontakt

Åpningstider

Mandag 08:00 – 16:00
Tirsdag 08: 00 – 18:00
Onsdag 08:00 – 16:00
Torsdag 08:00 – 16:00
Fredag 08:00 – 16:00
Lørdag og søndag: stengt