fbpx

Hjertesykdommer og hjerteundersøkelse

Hjertesykdommer hos hund er ikke en uvanlig diagnose og noen raser er mer disponert enn andre. Sykdom kan oppstå i voksen alder, men i noen tilfeller er det også medfødt. Symptomer på hjertesykdom kan være nedsatt utholdenhet, hoste og kollaps. Ofte merker man ingen symptomer på hjertesykdommen før den har fått utvikle seg over tid. Det vanligste er at veterinæren oppdager en bilyd på hjertet i forbindelse med andre rutineundersøkelser, for eksempel ved vaksinasjon. Dersom man har mistanke om hjertesykdom som har utviklet seg i voksen alder er det viktig å undersøke dette, slik at man kan igangsette riktig behandling for å forsinke sykdomsutviklingen. Ved mistanke om medfødt hjertesykdom kan det være viktig å kartlegge om hunden kan få utført en operasjon som kan gjøre den frisk, eller om den bør få medisiner. På Vetsentrum har vi spesialkompetanse i hjertesykdommer og vi undersøker og behandler daglig både våre egne pasienter samt henviste pasienter fra andre klinikker.

I utredningen av hjertesykdom brukes blant annet ultralyd, røntgen, EKG, holter-EKG og blodtrykksmåling.

Ønsker du å bestille time hos Vetsentrum? Ta kontakt så hjelper vi deg.

Hjerteultralyd

Hjerteultralyd foregår med hunden liggende på et spesialdesignet bord. For å ikke påvirke hvordan hjertet jobber foregår undersøkelsen våken. Kardiologen ser på hjertet fra flere vinkler og vurderer hjertemuskulaturens tykkelse, hvordan hjertet trekker seg sammen, om det er lekkasje i noen av klaffene eller trang passasje. Det undersøkes også for medfødte defekter.

EKG

EKG (Elektrokardiografi) registrer de elektriske signalene som sendes gjennom hjertet og kan gi oss verdifull informasjon om hjertets funksjon, sammen med de andre hjerteundersøkelsene. EKG benyttes blant annet der man mistenker en rytmeforstyrrelse (arytmi) på hjertet. Undersøkelsen foregår med hunden liggende på siden en kort periode, tilkoplet noen små elektroder ved armhule og lyske.

Holter – EKG

Noen ganger ønsker man å registrere hjerterytmen over lengre tid. Vi benytter da Holter- EKG som gjør at vi kan registrere hjerterytmen over f.eks et døgn. Vi setter på utstyret på klinikken og det benyttes en spesiell vest som hunden får på seg. Eier får grundig informasjon om aktivitetsnivå, samt at man fører en dagbok over aktivitetene. Kardiologen leser deretter av opptaket som er gjort og vurderer om behandling skal igangsettes.

Røntgenundersøkelse

Røntgenundersøkelse  av brysthulen benyttes ofte under utredningen av hjertepasientene, særlig dersom det er mistanke om væske på lungene.

Blodtrykksmåling

Blodtrykksmåling benyttes ofte i utredningen av hjertepasientene sammen med de andre undersøkelsene nevnt over. En spesiell mansjett tilknyttet blodtrykksmåleren settes rundt hundens labb eller hale. Veterinæren vil registrere målingene og tar det med i vurderingen når behandling skal foreskrives, f.eks om det er behov for blodtrykkssenkende medisin.

Hjerteundersøkelse før avl

Enkelte hunderaser er mer disponerte for ulike hjertelidelser og noen hos noen raser er det anbefalt å utføre en hjerteundersøkelse før hunden brukes i avl. Vår kardiolog er godkjent for å utføre disse undersøkelsene på hund. Derfor kan du som oppdretter bestille hjerteundersøkelse av hunden din hos oss før den skal brukes til avl. Ved en slik undersøkelse vil vi både lytte på hundens hjerte og utføre en ultralydundersøkelse. Hos enkelte raser vil det også være aktuelt å benytte holter-EKG.

Vi har spesialkompetanse på hjertesykdommer og hjerteundersøkelse. Ønsker du å bestille time eller har du noen spørsmål rundt helsen til hunden din? Ta kontakt med oss.

Kontakt

Åpningstider

ÅPNINGSTIDER, SOMMER 2024

Mandag – 08:00-16:00
Tirsdag – 08:00-16:00
Onsdag – 08:00-16:00
Torsdag – 08:00-16:00
Fredag – 08:00-16:00

Lørdag og søndag: stengt