fbpx
hjemløs katt

Hjemløse katter – vi har et katteproblem

Hjemløse katter er generelt sett et stort problem, – ikke bare i Hamar og omegn, men i hele Norge. Det finnes flere tusenvis av hjemløse katter i Norge. Dette er dyr som enten blir overlatt til seg selv av en eier eller kattunger som blir født ute av en hjemløs katt.

hjemløs katt

Vetsentrum anbefaler at alle katter som ikke skal brukes i avl kastreres, samt at alle katter id-merkes. Hjemløse katter får verken vaksiner, riktig stell eller maten de trenger. I tillegg til at mange hjemløse katter lider, kan de bidra til spredning av smittsomme sykdommer. Ved å kastrere katten unngår man at det fødes flere hjemløse katter og i tillegg gir det helsefordeler for din egen katt.

Ofte ser vi en økning av hjemløse dyr om våren og spesielt når ferien nærmer seg. Dette er en trend vi har sett i mange år. Det finnes mange som tenker det hadde vært koselig med en katt og som skaffer seg et dyr på impuls. Kanskje har man ikke tenkt gjennom hvor stort ansvar det faktisk er å ha et dyr og hva det krever av tid og oppfølging.

Isteden for å finne et nytt hjem til dyret blir det overlatt til seg selv. I følge Dyrebeskyttelsen Norge fikk 6312 hjemløse dyr hjelp av Dyrebeskyttelsen i 2021. Dette er nesten en dobling av antall hjemløse dyr siden 2009! Av alle de hjemløse dyrene som blir reddet er nesten 90% katter. Dyrebeskyttelsens mange lokalavdelinger og mange andre frivillige gjør en kjempegod jobb og påser at hjemløse katter får medisinsk hjelp og blir omplassert til nye eiere som ønsker å ta vare på en katt. I vårt eget nærmiljø har vi i tillegg til Dyrebeskyttelsen, blant andre Kattehjelpen Hedemarken – Løten, Stange og Hamar som gjør en enorm innsats for  å ta hånd om hjemløse katter.

Hvorfor bør du kastrere katten?

Ukastrerte hannkatter kan i perioder streife og være borte i lengre tid. Når de kastreres holder de seg i større grad i nærheten av hjemmet. De er også mindre utsatt for skader i forbindelse med slosskamper og man unngår at katten markerer med illeluktende urin både inne og ute. I tillegg bidrar man til å begrense antall hjemløse kattunger som fødes ute.

Hunnkatter som ikke er kastrert vil kunne komme i løpetid ca. hver tredje uke. De går drektige i ca 60 dager og kan bli drektige igjen nesten rett etter fødsel. Dette kan føre til at det fødes mange kattunger i løpet av et år, mange av disse ender opp hjemløse ute. Ved å kastrere hunnkatten kan man også redusere risiko for jursvulster og livmorbetennelse. Bruk av p-piller frarådes på grunn av bivirkninger som nettopp jursvulster.

Les mer om kastrering av katt her.

Hva gjør jeg om jeg ser en hjemløs katt?

  • Forhør deg med nærmiljøet om de kjenner til katten. Dersom katten har fått mat i nabolaget vil den ofte komme tilbake regelmessig, selv om den egentlig har et hjem.
  • Heng opp plakater og legg ut innlegg i sosiale medier. Det finnes flere grupper på Facebook (lokale og landsdekkende), du kan også lage en annonse på dyrebar.no
  • Ta med katten til veterinær, politiet eller dyrebeskyttelsen, der kan vi se om katten har ID-merke og har en eier. Det finnes også enkelte vekterfirmaer som har en avleser som kan lese denne chipen.
  • Åpenbart syke/skadde dyr skal fraktes til veterinær. Det kan du lese mer om her

hjemløse katter

Ønsker du deg katt?

Det finnes mange katter som ønsker du kjærlighet og omsorg, du kan kontakte organsisasjoner som jobber med omplassering av hjemløse dyr. Det er også et stort behov for fosterhjem til katter, mange trenger et midlertidig sted å bo inntil man har funnet en nye eier til dyret.