fbpx

Det du trenger å vite om seniorkatten

Vi regner kattene som seniorkatter fra de er omkring  7 år gamle. Aldringsprosessen går gradvis og underveis finnes det mange gode tiltak man kan gjøre som dyreeier, slik at man opprettholder en så god livskvalitet som mulig for seniorkatten.

Når dyrene blir eldre vil immunsystemet bli svekket og risikoen for enkelte sykdommer og slitasjeskader blir høyere. Kroniske smerter kan komme gradvis og er ikke alltid så lett å oppdage. Kanskje katten sover mer enn før, kanskje har den sluttet å hoppe opp i vinduskarmen hvor den pleide å sitte før? Kanskje har pus endret litt atferd eller plutselig begynt å mase mer på mat?

Vi anbefaler derfor en helsesjekk minimum engang i året. På den måten kan man lettere forebygge sykdom og ikke minst legge til rette for den aldrende katten.

Typiske sykdommer og problemer hos seniorkatten

 • Tannproblemer. Tannstein og tannsykdommer er relativt vanlig hos eldre katter. Kattene er blant annet utsatt for tannsykdommen TR (tannresorpsjon)  Regelmessig tannundersøkelse – og rens er viktig for å opprettholde sunn tannhelse
 • Endring i vekt
  En eldre katt trenger generelt sett mer energi for å opprettholde vekten. Noen eldre katter kan derfor ha behov for noe mer energirikt fôr. Samtidig er det mange katter som er overvektige, noe som medfører høyere risiko for sykdommer. Overvekt kan også forverre symptomer i forbindelse med slitasjegikt (forkalkninger, artrose). Å finne riktig fôr til den enkelte katten er derfor viktig. Ta gjerne kontakt med oss for veiledning.
 • Slitasjegikt/stive ledd
  Det er ikke uvanlig at eldre katter utvikler slitasjegikt. Symptomene utvikler seg som oftest gradvis og er derfor ikke alltid så lett å oppdage. Katten slutter kanskje å hoppe opp på ting, den kan være stiv etter hvile, kanskje har den vanskeligheter med å vaske seg. Noen kan også vise aggressivitet ved berøring f.eks mot bakparten. Det finnes mange gode tiltak som kan settes inn for å bedre livskvaliteten for katter med slitasjegikt. Ta gjerne kontakt med oss for veiledning.
 • Nedsatt syn og hørsel
 • Høyt stoffskifte
  Høyt stoffskifte er en relativt vanlig sykdom hos eldre katter. Klassiske symptomer er økt matlyst, vektnedgang og oppkast. Det finnes ulike typer behandling for sykdommen og vi vil gi deg råd og veiledning om hva som passer best for din katt.
 • Nyre – og leverproblemer

Symptomer man skal være oppmerksom på hos seniorkatten

 • Endret mat-/drikkelyst
 • Endret aktivitetsnivå
 • Endret atferd, f.eks sover mer eller trekker seg unna menneskene
 • Vanskeligheter med å vaske seg
 • Dårlig ånde, tannstein, rødt tannkjøtt.
 • Tisser eller har avføring inne/utenfor kattekasse
 • Halthet
 • Vegring mot å hoppe opp/ned
 •  Hoste
 • Oppkast/diarè
 • Vekttap

Ta gjerne kontakt med oss for råd og veiledning om din seniorkatt.