fbpx
syk hund, kennelhoste

Kennelhoste hos hund

Hva er kennelhoste

Kennelhoste hos hund er en smittsom luftveisinfeksjon som kan forårsakes av flere ulike virus og bakterier. Kennelhoste er en av sykdommene man vaksinerer mot årlig.

Hvordan smitter kennelhoste

Kennelhoste smitter lett mellom hunder, både via direkte kontakt og indirekte kontakt ved at hundene for eksempel har drukket av samme vannskål. Kennelhoste opptrer sporadisk gjennom hele året, men vi ser ofte en økt forekomst i høst – og vintermånedene. Risiko for smitte er størst der mange hunder er samlet, for eksempel utstillinger, kenneler og hundeparker. 

Symptomer på kennelhoste

En kraftig og bjeffende hoste er det mest typiske symptomet på kennelhoste. Mange hunder hoster så kraftig at de brekker seg. Ofte øker hosten under aktivitet. I noen tilfeller vil det å drikke vann også fremkalle kraftige hosteanfall. 

Sykdomsforløp

Inkubasjonstiden (tid fra smitte til symptomer) for kennelhoste er vanligvis 3 – 5 dager, men den kan være opp mot 10 dager. De fleste hunder er allment i fin form, men hosten kan i noen tilfeller være plagsom. Som regel går det over av seg selv ila 7 – 14 dager. I noen tilfeller kan kennelhosten kan forårsake en sekundær infeksjon som gir lungebetennelse. Hvis det skjer vil hunden få feber og nedsatt allmenntilstand. Opplever man dette er det viktig å ta kontakt med veterinær for en sjekk.

Behandling av kennelhoste

I de fleste tilfeller er det ikke nødvendig med behandling hos veterinær, vi anbefaler likevel alltid at man tar en telefon for en individuell vurdering. Det er viktig at hunden holdes mest mulig i ro, kun korte lufteturer og masse hvile. Bruk av sele i stedet for halsbånd anbefales for å ikke skape trykk over luftrøret, noe som vil stimulere hosten. Hostedempende medisin kan i noen tilfeller være aktuelt, rådfør deg alltid med veterinær først. Dersom hunden blir slapp eller får feber er det viktig å kontakte veterinær. Blodprøver og røntgen av lunger kan være aktuelt for å avdekke en eventuell lungebetennelse. 

Hvordan forebygge kennelhoste

Det viktigste forebyggende tiltaket mot kennelhoste er årlig vaksine. Selv om hundene kan bli smittet til tross for vaksine vil de fleste få et langt mildere sykdomsforløp enn uvaksinerte hunder.

Det er viktig at hunder med kennelhoste ikke treffer andre hunder før de er helt friske. Dette tar vanligvis 7 – 10 dager, men i noen tilfeller kan det ta opptil 3 uker. Unngå også å lufte hunden på steder hvor det vanligvis ferdes mange andre.

Viktig ved veterinærbesøk når man mistenker kennelhoste

Dersom du mistenker at din hund har kennelhoste er det viktig at du alltid kontakte oss på telefon før du kommer til klinikken. Vi har egne rutiner for håndtering av smittsomme pasienter og ønsker ikke at disse kommer inn på venterommet.